نشریه پژوهشکده

شماره دوم نشریه فضای دوم

شماره 2

شماره دوم نشریه فضای دوم- نشریه داخلی پژوهشکده فضای مجازی - زمستان 1393

متن کامل نشریه را از اینجا​ دانلود کنید

فهرست مطالب:

فضای دوم یا فضای مجازی
سمینارهای پژوهشکده
رمزگذاری تابعی: دیدگاهی جدید در رمزنگاری کلید عمومی
بدافزار چیست
سنجش جمعی سیار
نرم افزار متن باز مودل
از تجارت الکترونیک تا تجارت اجتماعی
اثرات معرفی خود در فیسبوک بر روی عزت نفس و...
پژوهشگران روی ابرها


همکاران این شماره:

علی آقامحمدپور، امیررضا اصنافی، زیبا اسلامی، مريم باقر يراد، نصراله پاكنيت، فاطمه ذوالفقاری، سلمی کاظمی راشد، هما رباب اسمعيلي، زهرا سهامی، رضا شهبازیان، سیدعلی قرشی، مریم قریشی و مهناز نوروزی​
​​​​​