نشریه پژوهشکده

شماره چهارم نشریه فضای دوم


Responsive Image
 

شماره چهارم نشریه فضای دوم- نشریه داخلی پژوهشکده فضای مجازی -زمستان 1394

 

فهرست مطالب:

 

سخن سردبیر                                                                             الهه همایون والا

سمینارهای پژوهشکده                                                                 فرخ لقا معظمی

بررسی آی پی تی وی و مقایسه‌ی آن با تلویزیون اینترنتی                    ایمان نصیری

فناوری‌های ترغیب‌کننده و نقش آن‌ها در فضای مجازی​                        ساناز علویان قوانینی، الهه همایون والا، علی رضائیان

  

همکاران این شماره:

 ساناز علویان قوانینی، ایمان نصیری، علی رضائیان، دکتر فرخ لقا معظمی و الهه همایون والا

 ​