نشریه پژوهشکده

مقالات پذیرفته شده

 

 

تحقیق بر روی تأثیر ویژگی‌های تصویری آواتار بر روی رفتار اجتماعی کودکان مبتلا به اوتیسم​                                مسعود شیدایی​