عنوان‌های پایان‌نامه‌ها

ردیف
عنوان
نام و نام‌ خانوادگی دانشجو سال
1 ارائه مدل خودسازمان‌ده برای برقراری تعامل‌پذيری بين اشيا هوشمند ناهمگون در اينترنت اشيا
Self-Organization Model for Establishing Interoperability Among Heterogeneous Smart Objects in Internet of Things
 
معماريان سروين 1402
پیوندها:
گروه‌های پژوهشی