آزمایشگاه ساپار

پیاده‌سازی طرح­‌های رمزنگاری به‌طور عمده دو‌ هدف امنیت و کارآیی را دنبال می­‌کنند که هر‌دو به‌طور مساوی اهمیت دارند. کارآیی یک پیاده‌سازی می‌تواند بر‌اساس ویژگی­‌های مختلفی همچون مساحت مورد‌ نیاز برای پیاده‌سازی، سرعت، تاخیر و توان مصرفی سنجیده شود. اهداف امنیتی نیز براساس مقابله با‌ حملات فیزیکی (به‌طور ویژه حملات کانال جانبی) تعریف می‌­شوند. پیاده‌سازی الگوریتم‌های رمزنگاری به‌صورت ذاتی توام با‌ نشت اطلاعات در مورد عناصر مخفی سیستم (همچون کلید) می­‌باشد. نشت اطلاعات در قالب امواج الکترومغناطیس، توان مصرفی و موارد مشابه صورت می‌گیرد و معمولا تحت عنوان کانال‌های جانبی شناخته می­‌شوند. با‌ توجه به‌ اهمیت فراوان حملات کانال جانبی و همچنین کاربرد عملی آنها در شکستن پیاده‌سازی الگوریتم‌­های رمزنگاری، پژوهشکده فضای مجازی دانشگاه شهید بهشتی اقدام به راه‌‌اندازی آزمایشگاه سنجش امنیت پیاده­‌سازی الگوریتم­‌های رمزنگاری (ساپار) در‌ سال 1397 نمود.

به‌منظور ایجاد زیرساخت مناسب در بررسی حملات کانال جانبی، لازم‌ است که برای هر‌ کدام از حملات ارائه شده بستر آزمایشگاهی مناسب آن حمله ساخته شود. مجموعه این بسترهای آزمایشگاهی به‌عنوان یک آزمایشگاه مرجع می­‌تواند نقش مهمی در‌ راستای بهبود امنیت پیاده‌‌سازی­‌های بومی در‌ مقابل حملات کانال جانبی داشته باشد. بر همین اساس، بسترهای اجرای حملات مختلف کانال جانبی مبتنی بر‌ توان مصرفی، الکترومغناطیس و حملات مبتنی بر‌ معماری پردازنده (زمان) توسط آزمایشگاه ساپار ایجاد شده­‌است.

آزمایشگاه ساپار دارای دو رویکرد آموزشی و همچنین پژوهشی بوده و مجهزبه‌ ابزارهای پیشرفته برای اعمال حملات کانال جانبی به‌ پیاده­‌سازی طرح­‌های رمزنگاری می­‌باشد.

گروه‌‌های فعال در این آزمایشگاه عبارتند از:
  • ارزیابی امنیتی سیستم­‌های رمزنگاری در مقابل حملات الکترومغناطیس
  • ارزیابی امنیتی سیستم‌های رمزنگاری در مقابل حملات توان
  • مقاوم­‌سازی سیستم‌­های رمزنگاری در مقابل حملات کانال جانبی
  • ارزیابی امنیتی پیاده‌سازی­‌های نرم­‌افزاری در مقابل حملات مبتنی بر معماری پردازنده

مؤسس و مسئول فنی بخش آزمایشگاه ساپار دکتر هادی سلیمانی می‌باشند. برای کسب اطلاعات بیشتر در‌ زمینه این آزمایشگاه می‌توانید با‌ ایمیل ایشان تماس بگیرید.

پیوندها:
آزمایشگاه واقعیت مجازی
 آزمایشگاه تحلیل محتوا
اطلاعات تماس:
مسئول فنی آزمایشگاه: دکتر هادی سلیمانی
h_soleimany[at]
sbu.ac.ir