مهندسي صنایع – سیستم­ های اطلاعاتی 


دوره کارشناسی‌ارشد مهندسی صنایع گرایش سیستم‌های‌اطلاعاتی، مرکب از دروس نظری و کار تحقیقاتی در زمینه­‌های برنامه‌ریزی توسعه کارکرد فناوری‌اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی کاربردی در محیط‌‌ سازمان‌ها یا توسعه کسب‌کارهای جدید مبتنی بر فناوری‌اطلاعات در بستر وب است. با‌توجه به‌پویایی فرایند‌های کسب‌کار فعلی، امروزه تصمیم‌گیری‌ها اهمیت بسیار زیادی برای هر‌سازمانی دارند. در‌این شرایط ایجاد فضایی که در آن تصمیم‌گیری‌ها با ریسک و خطای کمتری صورت‌گیرد از ملزومات هر سازمان پویا و رو به‌رشدی است. لذا هدف از ایجاد این دوره، تربیت دانش‌آموختگانی است که با‌قدرت تحلیل بالا و زاویه دید مناسب، فرایندهای کسب و کار را تحلیل و با‌طراحی و توسعه سیستم‌های اطلاعاتی و نرم‌افزارهای مور‌د‌نیاز آن کسب‌و‌کار، امکان تصمیم‌گیری‌های بهتر و پیشبرد اهداف سازمان‌ها را فراهم نمایند.​

لیست دروس


​مدل­‌های کسب‌و‌کار و خلق ارزش
امنیت سیستم­‌های اطلاعات
سیستم­‌های مدیریت فرایند کسب و کار
داده­‌کاوی: مدل­‌ها، الگوریتم­‌ها و کاربردها
تکنیک­‌ها و فناروی­‌های کلان داده
نظریه‌فازی و کاربردهای آن
ماشین به ماشین و اینترنت اشیا