مهندسی صنایع – سیستم­‌های اطلاعاتی

دوره کارشناسی‌ ارشد مهندسی صنایع گرایش سیستم‌های‌اطلاعاتی مرکب از دروس نظری و کار تحقیقاتی در زمینه­‌های برنامه‌ریزی توسعه کارکرد فناوری‌ اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی کاربردی در محیط‌‌ سازمان‌ها یا توسعه کسب‌‌وکارهای جدید مبتنی بر فناوری‌ اطلاعات در بستر وب است. با‌ توجه به‌ پویایی فرایند‌های کسب‌‌وکار فعلی، امروزه تصمیم‌گیری‌ها اهمیت بسیار زیادی برای هر‌ سازمانی دارد. در‌ این شرایط ایجاد فضایی که در آن تصمیم‌گیری‌ها با ریسک و خطای کمتری صورت‌ گیرد از ملزومات هر سازمان پویا و رو‌ به‌ رشدی است. لذا هدف از ایجاد این دوره، تربیت دانش‌آموختگانی است که با‌ قدرت تحلیل بالا و زاویه دید مناسب، فرایندهای کسب‌وکار را تحلیل و با‌ طراحی و توسعه سیستم‌های اطلاعاتی و نرم‌افزارهای مور‌د‌ نیاز آن کسب‌و‌کار، امکان تصمیم‌گیری‌های بهتر و پیشبرد اهداف سازمان‌ها را فراهم نمایند.​​

فهرست دروس:
  • ​مدل‌‌های کسب‌و‌کار و خلق ارزش
  • امنیت سیستم‌‌های اطلاعات
  • سیستم‌‌های مدیریت فرایند کسب‌وکار
  • داده‌کاوی: مدل‌ها، الگوریتم‌ها و کاربردها
  • تکنیک‌ها و فناروی‌‌های کلان داده
  • نظریه فازی و کاربردهای آن
  • ماشین به ماشین و اینترنت اشیا
پیوندها:
گروه‌های آموزشی