گروه ابعاد انسانی فضای مجازی

این گروه پژوهشی به بررسی ابعاد انسانی فضای مجازی می‌پردازد. با گسترش فضای مجازی و نفوذ آن در ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی انسان‌ها، بررسی تاثیرات استفاده از این فناوری بر زندگی انسان‌ها ضروری به‌نظر می‌رسد. از آنجاییکه چنین تاثیراتی دارای ابعاد مختلفی چون مدیریت، حقوق، روان‌شناسی، زبان‌شناسی، اقتصاد، علم اطلاعات و دانش‌شناسی می‌باشد، این گروه پژوهشی با همکاری دانشکده‌های مربوط به‌ مطالعه و پژوهش و همچنین تربیت نیروی انسانی در این زمینه می‌پردازد. رویکرد پژوهشی در این گروه میان‌رشته‌ای می‌باشد و برخی از زمینه‌های پژوهشی این گروه پژوهشی به قرار زیر می‌باشد: ضرورت حصول این اهداف به‌منظور ایجاد امنیت و حفاظت از اطلاعات ذخیره‌ شده و مبادله‌ شده در فضای مجازی، برنامه‌ریزی و تربیت کارشناسانی را که در این حوزه تخصص داشته باشند تا بتوانند به نحو موثری نیازهای کشور را پاسخگو باشند دو‌چندان نموده است. با‌ توجه به‌ تاسیس پژوهشکده فضای مجازی در دانشگاه شهید بهشتی و تمرکز این پژوهشکده بر‌ مطالعات مربوط به‌ حوزه فضای مجازی و همچنین امکانات و متخصصینی که این پژوهشکده در اختیار دارد، گروه امنیت شبکه و رمزنگاری با‌ تمرکز بر آموزش و پژوهش در‌ زمینه شبکه و رمزنگاری به‌ وجود آمده است، تا با‌ تکیه بر شناسایی تکنولوژی روز دنیا و با‌ هدف کسب آمادگی کشور در بومی‌سازی الگوریتم‌های رمز مورد‌ نیاز، به‌منظور استفاده در زیرساخت‌های خدمات دولت‌ الکترونیک و نیازهای بلند‌مدت کشور در‌ این زمینه متخصصین مورد‌ نیاز جامعه را تربیت کند.  

1- آینده‌پژوهی فضای مجازی
2- روان‌شناسی سایبر:
 • اعتیاد اینترنتی
 • هویت در فضای مجازی
 • ابعاد روان‌شناختی شبکه‌های اجتماعی آنلاین
 • قلدری اینترنتی
3- زبان‌شناسی:
 • استانداردهای محتوای آموزشی در فضای مجازی
 • استانداردهای تبادل محتوای آموزشی در فضای مجازی
 • تولید محتوای آموزشی برای فضای مجازی
 • آموزش متن‌باز در فضای مجازی
4- علم اطلاعات و دانش‌شناسی:
 • مجلات الکترونیکی رایگان
 • آرشیو تحت وب
 • وب‌سنجی
5- مسائل حقوقی فضای مجازی:
 • مالکیت‌های فکری در فضای مجازی
 • مقررات‌گذاری و کنترل دسترسی و محتوا در فضای مجازی
 • جرم‌شناسی و جرایم و حمله‌های سایبری
 • جنگ سایبری
 • تجارت الکترونیک و اعتبارسنجی و اعتباربخشی به ادله و اسناد الکترونیکی
 • تدوین لایحه و سیاست‌های دسترسی اطلاعات در حوزه سلامت
 • آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات در فضای مجازی
6- مدیریت در فضای مجازی:
 • طراحی نظام جهانی مدیریت اینترنت
 • باز مهندسی فرایندهای قضایی در سیستم‌های الکترونیکی
 • تحلیل نیازمندی‌های غیرکاربردی در شبکه ملی سلامت
پیوندها:
گروه‌های پژوهشی