طرح‌های پژوهشی

شماره عنوان طرح پژوهشی مجری سال خاتمه
1 طراحی و پیاده‌سازی سامانه جامع پژوهشی​
Design and implementation of comprehensive research system
دکتر علیرضا طالب‌پور 1395
2  ​تجزیه اعداد بزرگ به‌ کمک مشبکه
Lattice-based Factorization of Large Numbers
دکتر فرخ‌لقا معظمی 1396
3 ​بررسی پیچیدگی محاسبات حمله حدس و تعیین
On the Computational Complexity of Guess and Determine Attack
دکتر فرخ‌لقا معظمی 1396
4 مقایسه میزان پذیرش فناوری روش‌های ردیابی خُلق در نرم‌­افزارهای سلامت سیار ردیابی خود
Comparison of Technology Acceptance of Mood Tracking Techniques  in Mobile Health Self-Tracking Applications​
دکتر الهه همایون ­والا 1396
5 جداسازی تصویر به‌ مولفه‌های اصلی با‌ استفاده از‌ اطلاعات منطق‌ه­ای تصویر و روش­‌های بهینه‌سازی Intrinsic Image Decomposition  دکتر علی نادیان 1396
6     ​بررسی امنیت طرح‌های مسابقه بین‌المللی سزار
Security Analysis of CAESAR Competition Candidates
دکتر هادی سلیمانی 1396