سخنرانی‌ها

سلسله سخنرانی‌های گروه انتقال محتوا
سمینار توصیف و تحلیل باور جمعی و توافق آرا
پوستر سمینار گروه انتقال محتوا دکتر توکلی
سلسله سمینارهای رمز و امنیت شبکه
سلسله سمینارهای رمز و امنیت شبکه نیمسال اول 99-98
ردیف تاریخ سخنران موضوع سخنرانی اسلاید / عکس
1 سه‌شنبه 16 مهر دکتر صادق صادقی آشنایی با مشخصه‌های تفاضلی ناممکن و همبستگی صفر و روش‌های جستجوی آنها Presentation.pdf
چکیده 1.docx​ 
2 سه‌شنبه 30 مهر دکتر راضیه سالاری فرد مهندسی رمزنگاری خم بیضوی 4_5866208290135869655.pdf​
3 سه‌شنبه 14 آبان دکتر حسن خدائی طراحی روش‌های تامین امنیت لایه فیزیکی مبتنی بر مشبکه طراحی روش ها.pdf
4 سه‌شنبه 28آبان مهندس سیدمرتضی پورنقی ابعاد فنی، چالش‌ها و مسیر پیش‌روی فن‌آوری زنجیره بلوک در اشتراک‌گذاری داده‌های پزشکی Hassan Khodaiemehr
SBU2019.pdf​
 
5 سه‌شنبه 12 آذر میترا کاظمی احراز اصالت در شبکه‌های اقتضایی خودرویی  mitra kazemi.pdf​
همایش بین‌المللی فضای مجازی پاک
کارگاه آموزش رمزنگاری