صفحه اصلی
زمان واکسیناسیون دانشجویان
  • 2624 بازدید

«قابل توجه دانشجویان عزیز»
پیرو هماهنگی های انجام شده با وزارت عتف و وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی در خصوص واکسیناسیون دانشجویان دانشگاه، پیگیری های لازم در دست انجام است و هر گونه اطلاعات در این مورد بصورت رسمی و فقط از جانب دانشگاه اطلاع رسانی می گردد و هر گونه اطلاعیه یا خبر بجز از مجاری اطلاع رسانی رسمی دانشگاه قابل استناد نمی باشد .
معاونت دانشجویی
اداره بهداشت و درمان