صفحه اصلی
اختتام طرح پژوهشی "بکارگیری معماری سرویس توزیع داده در زیر ساخت نقشه و خدمات مکان محور برای پاسخگویی به نیازمندی های قیاس پذیری و امنیت"
  • 3812 بازدید

طرح پژوهشی "بکارگیری معماری سرویس توزیع داده در زیر ساخت نقشه و خدمات مکان محور برای پاسخگویی به نیازمندی های قیاس پذیری و امنیت" حاصل همکاری مشترک دانشگاه شهید بهشتی و شرکت گسترش فاوای دانش شهر خاتمه یافت.

 

این طرح توسط دکتر سعید شکرالهی، عضو هیأت علمی پژوهشکده فضای مجازی دانشگاه شهید بهشتی در تاریخ 12 مهر ماه سال 1399 آغاز شده و در 20 آذر ماه 1400 به پایان رسید.

در طرح مذکور جهت افزايش مقياس ­پذيري و کاهش پيچيدگي سازوکارهای امنیت در سامانه " خدمات زیرساختی مورد نیاز برای خدمات مکان محور، سرویس جستجوی نقشه" شرکت گسترش فاواری دانش شهر، ميان­افزارها­ي توزيع­ داده و اصول سرويس‌گرا­يي، به عنوان دو رويکرد مناسب پیشنهاد شد. در سازوکار امنیتی پيشنهاد شده، يک ميان‌افزار دو- لايه و داده- محور براي اعمال خط‌مشي‌هاي خصوصيت- مبنا در نظر گرفته شد و معماري سرويس‌گراي مدل OASIS براي اين منظور استفاده شد. در سند ارائه شده به شرکت گسترش فاواری دانش شهر به صورت مبسوط مدل مفهومی امنیت سامانه و بررسی ارتباطات بین اجزای طراحی شده برای امنیت سامانه شرح داده شده است.

بررسی زيرساخت نقشه و خدمات مکان‌محور پارسي مپ توسعه يافته در شرکت؛ بررسی ويژگي‌ها و چالش‌هاي زيرساخت نقشه و خدمات مکان محور مقياس‌پذير براي پارسي مپ؛ بررسی معماري سرويس گرا براي ارائه خدمات مکان محور مقياس‌پذير براي پارسي مپ؛ بررسی معماری سرویس توزیع داده (DDS) براي توزيع داده مقياس‌پذير در زيرساخت پارسي مپ؛ بررسي مدل کنترل دسترسی خصوصيت مبنا براي توزيع داده امن در زيرساخت پارسي مپ و پيشنهاد يک معماري با ترکيب معماري سرويس گرا و معماری سرویس توزیع داده و بکارگيري مدل کنترل دسترسي خصوصيت مبنا براي پاسخگويي به نيازمندي هاي مقياس‌پذيري و امنيت در زيرساخت پارسي مپ و خدمات مکان محور مراحل اصلی طرح مذکور است.

 در انتهاي طرح مذکور به شرکت گسترش فاواری دانش شهر، مطابق با مفاد قرارداد مشاوره کامل جهت بکارگيري طرح در زیرساخت پارسی مپ داده شده است.

​​​​​​​​​​​​​​