صفحه اصلی
طرح پژوهانه همراه - اعطای گرنت به طرح‌ها و پایان‌نامه‌های دانشگاهی
  • 474175 بازدید

🔸 مرکز تحقیق و توسعه همراه اول با هدف پژوهش و نوآوری، تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه و حمایت از فناوری‌های نوین و بومی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات اقدام به حمایت از پایان‌نامه‌ و طرح ها مطابق با مسئله‌های پژوهشی همراه اول در قالب اعطای گرنت نموده است.

🔹 محورهای اولویت‌دار همراه اول به تفکیک حوزه‌های فناوری و موضوعات پژوهشی و کاربردی تعریف گردیده و در این دوره از فراخوان ظرفیت طرح‌های کاربردی دو برابر پژوهشی خواهد بود.
 
🔹دانشجویان و پژوهشگران محترم می‌توانند جهت آگاهی از محورهای اولویت‌دار و ثبت‌نام حداکثر تا تاریخ ۳۱ شهریور به bi.hamrahrd.ir مراجعه نمایند.