صفحه اصلی
کارگاه پیاده ­سازی امن الگوریتم ­های رمزنگاری برگزار گردید
  • 2685 بازدید

با همکاری پژوهشکده فضای مجازی دانشگاه شهید بهشتی، انجمن رمز ایران دومین مدرسه زمستانه انجمن رمز ایران در زمینه امنیت اطلاعات و رمزنگاری با موضوع «پیاده­ سازی­ های امن و کارای الگوریتم­ های رمزنگاری» در تاریخ ۴ تا ۷ اسفند ماه ۱۳۹۹ با سخنرانی محققین برجسته بین­ المللی برگزار خواهد شد. برنامه کارگاه به نحوی طراحی شده است که برای طیف گسترده ای از دانشجویان تحصیلات تکمیلی و همچنین کارشناسان با سابقه رمزنگاری مفید باشد.

در این کارگاه سخنرانان زیر به طرح مباحث تخصصی پرداختند که فایل سخنرانی آنها در لینک زیر در دسترس می باشد.

Billy Brumley - Associate Professor-Tampere University, Finland

Chris Brzuska -Assistant Professor-Aalto University, Finland

Joan Daemen-Professor-Radboud University, The Netherland

Maria Eichlseder-Assistant Professor-Graz University of Technology

Alpirez Bock Estuardo-Postdoc-Aalto University, Finland

Daniel Gruss-Assistant Professor-Graz University of Technology, Austria

Svetla Nikova-Research Expert (Onderzoekskader)-KU Leuven, Belgium

Elisabeth Oswald-Professor-University of Klagenfurt, Austria

Chester Rebeiro-Assistant Professor-Indian Institute of Technology Madras

Pascal Sasdrich-Postdoc-Ruhr-Universität Bochum, Germany

لینک سخنرانی ها