صفحه اصلی
کارگاه آشنایی با LaTeX برای مقاله نویسی
  • 2397 بازدید

کارگاه آشنایی با LaTeX برای مقاله نویسی
برگزار کننده: سرکار خانم دکتر مقتدایی
تاریخ برگزاری: دوشنبه ۲۱ تیر ماه
ساعت ۱۰ تا ۱۲
لینک برگزاری:
http://194.225.24.96/defa-fazaye-majazi-2/