صفحه اصلی
فهرست برگزیدگان اولیه تسهیلات دانشجویی بنیاد سال تحصیلی 1400-1399
  • 1922 بازدید

بنیاد ملی نخبگان فهرست برگزیدگان اولیه تسهیلات دانشجویی بنیاد ملی نخبگان در سال تحصیلی 1400- 1399 را مطابق فایل پیوست اعلام نموده است.

با توجه به آن که نتایج اعلام شده صرفاً به معنای تایید اولیه به منظور اطلاع متقاضیان برای برنامه‌ریزی جهت انجام اموری همانند عقد قرارداد آموزش‌یار / همکاری علمی -اجرایی/ فن یار، شرکت در طرح شهید احمدی روشن یا طرح شهید بابایی است، در حال حاضر دسترسی ارائه درخواست تسهیلات در سامانة سینا برای معرفی شدگان وجود ندارد و پس از تأیید نهایی برگزیدگان از سوی بنیاد ملی نخبگان دسترسی مذکور ایجاد خواهد شد.

 گفتنی است در صورت برخورد با ادعا خلاف واقع در هر مرحله از بررسی درخواست‌ها و اعطای تسهیلات و یا تغییر حد نصاب امتیازهای مد نظر برای انتخاب برگزیدگان نهایی، بنیاد حق لغو این تأیید را خواهد داشت. ضمناً یادآور می‌شود اسامی مشمولین جدید و سایر اطلاعیه‌های بنیاد ملی نخبگان در خصوص جوایز تحصیلی متعاقباً از همین طریق اعلام خواهد شد.

 

مشمولان جوایز تحصیلی بنیاد در سال تحصیلی 1400-1399 

افزودن نظرات