صفحه اصلی
اقدامات مبتنی بر هوش مصنوعی پژوهشکده فضای مجازی برای مقابله با کرونا
  • 15900 بازدید

دکتر طالب پور رئیس پژوهشکده فضای مجازی دانشگاه شهید بهشتی درگفتگو با خبرگزاری مهر با اشاره به اقدامات مبتنی بر هوش مصنوعی مقابله با ویروس کرونا به سرپرستی کمیته پژوهشی کووید بیمارستان سینا دانشگاه علوم پزشکی تهران و با مشارکت پژوهشکده فضای مجازی دانشگاه شهید بهشتی گفت: با توجه به اهمیت موضوع تشخیص زودهنگام و دقیق بیماری کرونا که اساس موفقیت کشورهای پیشرو در مهار این ویروس بوده است، از ابتدای شیوع این ویروس در ایران، دو راهبرد اصلی تسهیل و تسریع در تشخیص و پیش بینی ابتلاء به کرونا و افزایش دقت تشخیص با بهره گیری از مزیت‌های هوش مصنوعی در این کمیته پژوهشی پیگیری شده است. گفتگوی دکتر طالب پور با خبرگزاری مهر​

افزودن نظرات