مهندسی برق - مخابرات امن و رمزنگاری


دوره کارشناسی‌ارشد مخابرات امن، مرکب از دروس نظری و کار تحقیقاتی در زمینه­‌های مخابرات امن است. هدف از ایجاد این دوره، تربیت دانش‌آموختگانی است که با‌فعالیت در زمینه­‌های برنامه‌ریزی، مدیریت یا بهره­برداری، طراحی و پیاده‌کردن پروژه­های تولیدی، مخابراتی، شبکه‌های کامپیوتری و حفاظت آنها بتواند به‌نحو موثری پاسخگوی نیازها و کمبودهای کشور باشند. فارغ‌التحصیلان این دوره می­‌توانند علاوه بر کار آموزشی و یا پژوهشی در دانشگا‌ه‌­ها در سطح مراکز تحقیقاتی و یا وزارتخانه‌ها و سازمان­‌ها، مسئول اجرای طرح­های صنعتی به‌ویژه آن‌هایی که با‌امنیت و حفاظت داده­‌ها، سیستم­‌ها و مدیریت آنها که در سطح وسیع با مسائل تکنولوژی اطلاعات روبرو هستند، فعالیت نمایند.​

 

لیست دروس

​​​​​​​امنیت شبکه
رمزنگاری
تئوری پیشرفته مخابرات
فرایندهای تصادفی
رمزنگاری پیشرفته
پروتکل­های امن در شبکه
سیستم­های تشخیص نفوذ
رمزنگاری پسا کوانتومی و زنجیره قالب­ها
کدگذاری کانال