فرم‌ها و آیین‌نامه‌ها

آیین‌نامه‌های کارشناسی‌ارشد

آیین‌نامه آموزشی دوره کارشناسی‌ارشد 94 به‌بعد​

دانلود ​

راهنمای کلی دانشگاه برای دانشجویان جدید‌الورود - خاص دانشجویان مقطع کارشناسی‌ارشد

دانلود

شیوه‌نامه اجرایی آئین‌نامه آموزشی دوره کارشناسی‌ارشد ورودی 1394 و به‌بعد مصوبه شورای آموزشی دانشگاه​

دانلود

مقررات کار دانشجویی​​

دانلود

زمانبندی اجرای پایان‌نامه و فرم‌ها ​

دانلود

مشخصات کلی رشته مخابرات امن و رمزنگاری​

دانلود

مشخصات کلی رشته سیستم‌های چند رسانه‌ای​

دانلود

راهنمای نگارش پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد و دکتری​

دانلود

راهنمای درخواست تصویب موضوع و استاد فعالیت آموزشی و پژوهشی

دانلود

   
​​فرم‌های کارشناسی‌ارشد ​​
فرم تعیین استاد راهنما- فرم شماره 1 دانلود
طرح پیشنهادی پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد- فرم شماره 2​​ دانلود​​
اعلام تصویب طرح تدوین پایان‌نامه به‌دانشجو- فرم شماره3​​ دانلود
فرم درخواست دفاع از پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد- فرم شماره 4 دانلود​​​​
جدول ارزیابی دفاع از پایان‌نامه- فرم شماره 5 دانلود
صورتجلسه دفاع از پایان‌نامه دانشجویان کارشناسی‌ارشد- فرم شماره دانلود
تعهدنامه اصالت اثر- فرم شماره 7 دانلود​​
فرم حذف تکدرس دانلود
تعیین داور دانلود
تمدید سنوات ترم 5 دانلود
انتخاب واحد به‌صورت میهمان در دانشکده دیگر دانلود
چکیده فارسی پایان‌نامه    دانلود
چکیده انگلیسی پایان‌نامه  دانلود​​
template نمونه پایان‌نامه
فرم انتخاب میهمان در دانشکده‌ی دیگر
فرم پیشنهاد استاد راهنما
فرم تاییدیه رتبه اول و دوم ارشد(استعداد درخشان)
فرم تعیین داوران
فرم حذف پزشکی
فرم گواهی تائید معدل و رتبه مقطع کارشناسی‌ارشد
نمونه فرم پروپوزال
دانلود
دانلود
دانلود
دانلود
دانلود
دانلود
دانلود
دانلود