سلسله سمینارهای رمز و امنیت شبکه نیمسال اول 99-98

سلسله سمینارهای رمز و امنیت شبکه نیمسال اول 99-98

 

تاریخ

سخنران

موضوع سخنرانی

اسلاید / عکس

سه‌شنبه 16 مهر

دکتر صادق صادقی

آشنایی با مشخصه های تفاضلی ناممکن و همبستگی صفر و روش های جستجوی آنها

Presentation.pdf​

چکیده 1.docx​ 

سه­شنبه 30 مهر

دکتر راضیه سالاری فرد

مهندسی رمزنگاری خم بیضوی

4_5866208290135869655.pdf​ 

سهشنبه 14 آبان

دکتر حسن خدائی

طراحی روش های تامین امنیت لایه فیزیکی مبتنی بر مشبکه

طراحی روش ها.pdf​ 

سه‌شنبه 28 آبان

مهندس سیدمرتضی پورنقی

ابعاد فنی، چالش‌ها و مسیر پیش روی فن آوری زنجیره بلوک در اشتراک گذاری داده های پزشکی

Hassan Khodaiemehr SBU2019.pdf​ 

سه‌شنبه 12 آذر

میترا کاظمی

احراز اصالت در شبکه های اقتضایی خودرویی

 mitra kazemi.pdf​

 

مکان: ساختمان شهدا، طبقه 2، اتاق جلسات

زمان: ساعت 13:30 12:30

 پوستر سلسله سمینارهای رمز و امنیت شبکه نیمسال دوم 96- 97​