منو پیمایش

تالیفات اساتید:

Responsive Image

اصول طراحی و پیاده‌سازی زبان‌های برنامه‌سازی مرکز نشر دانشگاهی

​​​​​​مؤلفان:

جواد اسماعیلی، سعید شکرالهی

​​​​​​​انتشارات: مرکز نشر دانشگاهی
لینک خرید