آزمایشگاه ها

 آزمایشگاه تحلیل محتوا

 
​​معرفی آزمایشگاه

 

 

با‌توجه به‌رشد مهارنشدنی محتوای دیجیتال اعم از تصویر، ویدئو، صوت و متن، نیاز به تحلیل خودکار این حجم انبوه از داده‌ها امری اجتناب‌ناپذیر است. در این راستا، استفاده از ‌روش‌های هوشمند شامل الگوریتم‌های مختلف یادگیری ماشین (داده‌کاوی، شبکه‌های عصبی مصنوعی و ...) راه‌گشاست. در این آزمایشگاه براساس محتوای مورد بررسی، گروه‌های مختلفی شکل گرفته‌است که علاوه بر محصولات تجاری قابل عرضه، بر‌روی پروژه‌های تحقیقاتی مختلفی نیز در حال فعالیت می‌باشند.

 

گروه‌‌های فعال در این آزمایشگاه عبارتند از:

 
  • گروه بینایی ماشین و پردازش تصاویر
  • گروه پردازش صوت و زبان‌های طبیعی
  • گروه یادگیری ماشین و داده‌کاوی
 

 ​