معرفی

پژوهشکده فضای مجازی یکی از پژوهشکده های دانشگاه شهید بهشتی است که در حوزه فضای مجازی فعالیت می کند.

اطلاعات بیشتر

آخرین فعالیتها

گروه های پژوهشی

گروه پژوهشی عبارتند از ...

ساختار پژوهشکده

ساختار در ادامه مطلب...

حمایت از ترافیک داخلی و ایجاد تمایز بین ترافیک داخلی و خارجي

با رعایت ملاحظات امنیتی دستگاه های امنیتی کشور ...

تماس با ما

تماس با پژوهشکده...

طراحی و اجرا : موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان